Privacybeleid

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Ocare Pharma als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Hendrik van Veldekesingel 150, bus 65, 3500 Hasselt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.