Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van uw gebruik van onze website ("Website") en de bijbehorende diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Ocare Pharma als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Hendrik van Veldekesingel 105, bus 65, 3500 Hasselt, België, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens.